Sarıyer Evde Kolostomi Bakımı

Sarıyer Evde Kolostomi Bakımı

STOMA : Küçük delik anlamına gelir.
KOLOSTOMİ : Kalın barsakların geçici olarak batına ağızlaştırması işlemidir.
ÇEKOSTOMİ : Travma, perforasyon veya kanser nedeniyle çekumun cerrahi ağızlaştırılması.
İLEOSTOMİ : Genellikle sağ alt kadranda ince barsaklara açılan cerrahi ağızlaştırma.
PASTA : Stoma bakımında kullanılan krem.
OSTOMİ TORBASI : Gaitayı toplamak için özel üretilmiş ürünlerdir.

Sarıyer evde kolostomi bakımı verirken ve torba değişimini yaparken; Hastanın gizliliği korunmalı ve mahremiyetine dikkat edilmelidir. Stomalı bireyler fizyolojik, sosyal ve psikolojik olmak üzere pek çok problemle karşılaşabilmektedir. Birey beden imgesinin değişmesi ile birlikte, vücudunda olan değişikliği kabullenmez ve stomasını görmek istemez. Özellikle torba değişimi ve stoma bakımında hasta bireyi işleme dahil etmek bu endişeli sürecin daha kısa sürede aşılmasını kolaylaştırır. Beden imgesinde değişme, depresyon, cinsel sorunlar vb. endişeler stomalı bireylerin sosyal yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Stoma torbası kullanımı ile ilgili farklı alternatifler sunmak, benzer tanı konmuş kişiler ile biraya gelmelerini sağlamak, bireylerin daha kısa sürede yeniden sosyal yaşantılarına dönmelerini sağlayabilir. Post-op dönemde hastayı psikolojik olarak desteklemek çok önemlidir. Hasta kolostomisine bakması ve bakıma eşlik etmesi konusunda cesaretlendirilmelidir.